Kwaliteitskeurmerk CK

Factorium Podiumkunsten is in het bezit van het certificaat ‘Kwaliteitskader Kunsteducatie & Amateurkunst’ (CK). Dit certificaat geeft aan dat Factorium Podiumkunsten volgens de gestelde kwaliteitsnormen werkt en dat deze kwaliteit gewaarborgd is.

 

Een onafhankelijk bureau heeft Factorium Podiumkunsten getoetst op visie, beleid en de resultaten van dit alles. Ook zijn op systematische wijze alle processen onder de loep genomen. Een belangrijk onderdeel hiervan waren interviews met cursisten en medewerkers. Uit dit alles kwam naar voren dat Factorium Podiumkunsten in ruime mate voldoet aan de normeisen die worden gesteld.

 

Het verkregen keurmerk CK is in beginsel vier jaar geldig. Na twee jaar vindt een tussentijdse (digitale) controle kwaliteitszorg plaats.

 

 

meer informatie print