Pijporgel

Omschrijving instrument
Hoewel er ook kleine (kist)orgels en portatieven bestaan, is het gemiddelde pijporgel groter dan welk instrument ook.

Het wordt daarom wel ‘koning der instrumenten’ genoemd.

De geschiedenis van het orgel is nauw verweven met de cultuur- en muziekgeschiedenis in het algemeen en met de bouwhistorie in het bijzonder, omdat een orgel idealiter perfect deel uitmaakt van de architectuur van een gebouw.

In de praktijk is dat gebouw meestal een kerk, waar het orgel akoestisch het best tot zijn recht komt.

Ieder pijporgel is een unicum en het heeft een waaier van boeiende aspecten; soms zijn dan ook complete boekwerken gewijd aan één enkel instrument.....


Wetenswaardigheden
In wezen is het pijporgel een blaasinstrument.

Degene die het bespeelt blaast echter zelf niet, hij bespeelt (niet alleen met de handen maar ook met de voeten) klavieren, die het ‘blaasproces’ in werking zetten.

In de orgelkas (en in het front daarvan) staan bij een middelgroot orgel al gauw meer dan duizend pijpen.

De vorm van een pijp bepaalt de klankkleur en de grootte bepaalt de toonhoogte; hoe groter de pijp hoe lager de toon.

Er zijn kleine orgels (met één klavier) tot zeer grote orgels (met soms wel vijf klavieren).

Literatuur en repertoire
Er bestaat orgelliteratuur uit alle stijlperioden van grofweg gezegd de veertiende eeuw tot heden, met het accent op barok-, romantische en moderne muziek.

Er is ook meer dan voldoende samenspelrepertoire voorhanden.

Vooropleiding
Het is mogelijk zonder enige vooropleiding aan een pijporgelstudie te beginnen.

Pianoles echter is een uitstekend voortraject.

Pijporgelles sluit doorgaans ook goed aan op een klavecimbel-, electronisch orgel-, harmonium- of keyboardopleiding.

 

Beginleeftijd
Vanaf de leeftijd waarop je de toetsen van bijv. een piano kunt bespelen, kun je ook met pijporgel beginnen. Voor pedaalspel is echter een bepaalde beenlengte vereist en bij de meeste mensen wordt die pas boven de 12 jaar bereikt...

Studie
Een organist (die meestal niet zelf over een instrument beschikt) is doorgaans afhankelijk van de welwillendheid van kerkbesturen e.d. als hij op een pijporgel wil studeren en dat is niet altijd even gemakkelijk.

Een electronisch orgel (met twee volledige klavieren en met een volledig pedaal) kan thuis een uitkomst bieden.

 

Locatie
Factorium mag voor de lessen pijporgel gebruik maken van het orgel in de fraaie kapel van Huize

‘Mater Misericordiae’ aan de Kloosterstraat (achter de schouwburg) in het centrum van Tilburg.

Incidenteel wordt ook les gegeven op de orgels van de Heikese kerk, de Hervormde Pauluskerk en de kerk van Broekhoven.

 

Tarieven 

Informatie over de tarieven.

 

Meer weten?
Wil je meer weten over het pijporgel of er eens op spelen,

dan kun je een afspraak maken.

doelgroep vanaf ca. 8 jaar
cursusduur jaarcursus
start In de week van 3 september 2018
later instromen is mogelijk
lesplaats Tilburg

inschrijven voor deze cursus

 

meer informatie print