Kindercursus

De kindercursus piano is een korte introductiecursus, bedoeld voor kinderen in de leeftijd van vijf en zes jaar ( groep 2 en 3 basisonderwijs) die graag piano willen leren spelen. Er wordt spelenderwijs gewerkt vanuit het gehoor. De liedjes worden eerst gezongen en geklapt en vervolgens op de piano gespeeld. Een en ander is uiteraard aangepast aan de belevingswereld van het kind. De groepjes bestaan uit ten hoogste drie kinderen.

 

Wat wordt er van de leerling verwacht?

- kan de cijfers 1, 2, 3, 4 en 5 lezen

- kan zich 10 minuten achter elkaar concentreren
- heeft thuis een toetsinstrument, bij voorkeur een piano

- heeft een ouder/begeleider die bereid is in de les aanwezig te zijn en thuis mee te oefenen

- studeert 5 minuten per dag

 

Wat kan het kind na deze 10 lessen?

De leerling kan na afloop van deze 10 lessen diverse liedjes op de piano spelen. Er is veel aandacht voor de ontwikkeling van de linkerhand en het spelen met beide handen.

 

Na deze introductiecursus is er de mogelijkheid in hetzelfde jaar nog door te stromen naar een vervolgcursus van 15 lessen. Kinderen vanaf 7 jaar kunnen de reguliere pianolessen gaan volgen.

doelgroep kinderen van groep 2 en 3
cursusduur 10 weken
lesduur 20 min. bij 1 leerling
40 min. bij 2 leerlingen en 60 min. bij 3 leerlingen
start september 2018, latere instroom o.v.b. mogelijk
tarief € 124, -
docent Margreet Wink
lesplaats Tilburg Hoofdgebouw, Tilburg Beatrix College
lesdag in overleg

inschrijven voor deze cursus

 

meer informatie print