Algemene informatie

Factorium heeft voor kinderen vanaf 0 jaar al cursussen (muziek op schoot). Voor kinderen die theaterlessen willen volgen is dat mogelijk vanaf 4 jaar. De lessen theater voor de kinderen zijn ingedeeld in leeftijdsgroepen en hebben maximaal 15 deelnemers per groep. De kinderen die bij ons op theaterles komen doen dat omdat ze er veel plezier aan beleven. En dat vinden wij fijn! Plezier is echter niet het enige doel. Er wordt wel degelijk ingezet op het leren van theatrale vaardigheden. Onze docenten zijn allen ervaren in het doceren en theatermaken met kinderen van verschillende leeftijdsgroepen. Het leren kennen en vergroten van het verbeeldend vermogen en expressieve vaardigheden en die kunnen gebruiken in scenes en voorstellingen; daar gaan de lessen over. Kinderen leren hun stem, hun lichaam, taal en verbeeldingskracht te gebruiken om samen met andere kinderen mooie verhalen ten tonele te voeren voor een publiek. Dat ze hierdoor ook nog andere vaardigheden leren als samenwerken, luisteren, zich verplaatsen in de ander en hun blik op eigen en andermans wereld verruimen, is mooi meegenomen!

Alle jaarcursussen werken naar een voorstelling toe. Alle voorstellingen worden gespeeld met alles erop en eraan in onze theaterzaal op De Dag van de Kleine Artiest. Uiteraard voor een volle zaal publiek.

 

Proefles

Voor de reguliere cursussen is een proefles mogelijk. De eerste les van de reeks is de proefles.

Vult u a.u.b. wel het inschrijfformulier in. Mocht u besluiten de cursus alsnog niet te gaan volgen dan kunt u dat per mail laten weten. De inschrijving komt dan te vervallen.

Aan de proefles zijn geen kosten verbonden.

 

 

Vragen of suggesties?

Mail naar info@Factorium.nl of rechtstreeks Sandra Broekmans, hoofd Theater s.broekmans@Factorium.nl

 

meer informatie print