Nadere informatie

Jeugdigen
Jonge beginnende leerlingen kunnen starten in de Basisopleiding. Daarna kunnen de lessen worden voortgezet in de Examen- of de Vrije richting.

Zeer talentvolle leerlingen kunnen in de Top-stroom worden geplaatst.

Gevorderde leerlingen die elders lessen hebben gevolgd worden door de docent op het juiste niveau ingepast.

 

Volwassenen
In principe volgen beginnende, volwassen leerlingen dezelfde opleidingen als de jeugdige leerlingen; men start in de Basisopleiding, waarna men in één van de vervolgrichtingen de lessen kan voortzetten. Gevorderde leerlingen (d.w.z. volwassenen die al eerder lessen hebben gevolgd) hoeven uiteraard niet vooraan te beginnen.

 

Zeer talentvolle leerlingen
Voor buitengewoon getalenteerden biedt Factorium extra faciliteiten in de zogenaamde Top-stroom.

De toelating tot de Top-stroom wordt beoordeeld door een commissie van deskundigen.

Leerlingen ( tot 19 jaar) moeten voor deze Top-stroom ieder jaar opnieuw auditie doen.

 

Hafa-leden
Leden van verenigingen die subsidie krijgen van de Art-fact in Tilburg of van de gemeente Goirle, volgen dezelfde route als de jeugdigen of volwassenen.

Na de Basisopleiding wordt de opleiding in principe in de Examenrichting voortgezet.

Voor beginnende Hafa-leden is het leren samenspelen zo’n belangrijk onderdeel van hun opleiding dat wij deze leden dringend adviseren mee te spelen in één van de daartoe bestemde ensembles.

 

Samenspel
In de instrumentale opleiding neemt samenspel een belangrijke plaats in. Dat is niet voor niets.

De meeste leerlingen die lessen volgen, doen dit om samen te kunnen spelen met anderen.

Want juist in het samenspel leert men op een stimulerende, artistieke wijze met de muziek omgaan en deze te waarderen.

 

Lestijd
De lestijden worden aan het begin van het cursusjaar na overleg met de leerling door Factorium vastgesteld.

 

 

meer informatie print