Hafa

Hieronder vindt u een beknopte omschrijving van onze Hafa opleiding.  

 

Tilburg en omgeving kent van oudsher veel harmonieën, drumbands en fanfares. Factorium heeft dan ook veel cursisten die hieruit afkomstig zijn. Samen met de betreffende verenigingen draagt Factorium er zorg voor dat deze cursisten zo goed mogelijk worden opgeleid.

Daarnaast creëert Factorium allerlei mogelijkheden om de vaardigheden van de Hafa-cursist uit te breiden.

 

Hafa-lid
Een muzikant kan alleen door een muziekvereniging uit de gemeenten Tilburg of Goirle als Hafa-cursist worden aangemeld.

 

Instrumentale opleiding
De cursist krijgt op zijn of haar instrument individueel les of een groepsles, waarin aan allerlei vaardigheden aandacht wordt besteed. Daarbij speelt het feit dat het om een Hafa-cursist gaat steeds een belangrijke rol. Voor beginnende Hafa-leden is het leren samenspelen zo'n belangrijk onderdeel van hun opleiding dat wij hen dringend adviseren mee te spelen in één van de daartoe bestemde ensembles.

 

Diverse stromen
In principe wordt een Hafa-cursist na de Basisopleiding van drie jaar in de Examenrichting geplaatst.

In deze richting is het verplicht om binnen een vastgestelde tijd examens af te leggen. Verder zijn er elk jaar tentamens waarbij de vorderingen van de cursist worden geëvalueerd. Een docent kan besluiten om een cursist in de Vrije richting te plaatsen. Daarin zijn examens en tentamens niet verplicht, maar wordt op een andere manier geëvalueerd.

 

Examens
De Hafa-cursist doet na drie jaar Basisopleiding een A-examen. In de Examenrichting is de cursist vervolgens verplicht om elke twee jaar een examen af te leggen, respectievelijk het B-, C- en D-examen. Hoe lang iemand lessen blijft volgen, hangt in principe af van de cursist zelf én van de vereniging waarvan hij of zij lid is.

 

Samenspel
Aan Factorium zijn diverse mogelijkheden tot samenspel. Beginnende spelers kunnen meedoen met het Ratjetoe-orkest (Tilburg) of de Leukste Liedjesband (Goirle). Vervolgens kan de cursist doorstromen naar bijvoorbeeld het Colorato-ensemble (Goirle), het saxofoonensemble, het klarinetensemble of één van de vele andere ensembles.

 

Contacten met de vereniging
De meeste verenigingen hebben speciaal voor hun cursisten een leerlingcoördinator. Deze onderhoudt de contacten met Factorium als het gaat om allerlei zaken betreffende de cursist en zijn of haar opleiding.

Voor Factorium Podiumkunsten is Hadewych Peters het aanspreekpunt, zij

coördineert alle Hafa-zaken.

Voor een overzicht van alle verenigingen die betrokken zijn bij Factorium kunt u op de volgende links terecht:

 

Verenigingen Tilburg

Verenigingen Berkel Enschot / Udenhout

Verenigingen Goirle / Riel

 

Projecten
Naast het reguliere Hafa cursusaanbod vinden er ook speciale projecten plaats. Hierbij valt te denken aan samenwerkingsprojecten tussen Hafa-verenigingen en andere kunstvormen, zoals dans. Ook zijn er mogelijkheden voor extra cursussen op het gebied van bijvoorbeeld theorie of samenspel. Bovendien kunnen verenigingen ook zelf een aanvraag doen voor een specifieke cursus.

In overleg met bureau Onderwijs van Factorium  is het mogelijk om specifieke projecten op basisscholen te doen.

 

Informatie
Nadere informatie over deze opleiding is te verkrijgen bij Hadewych Peters, email: h.peters@factorium.nl

 

meer informatie print