Oriëntatiecursus Muziektheater Klassiek (MUK)

Heb je zangervaring maar nog niet zoveel ervaring met klassieke zang? Of hou je van klassiek zingen en wil je dit combineren met spel en dans? Je bent benieuwd of de opleiding Klassiek Muziektheater iets voor jou zou kunnen zijn? Je vraagt je af of je stem geschikt is voor het klassieke repertoire? Je wilt je voorbereiden op de audities bij een vakopleiding en kunt extra gerichte lessen gebruiken? Je bent nog te jong voor een professionele opleiding? Je stem is nog niet rijp genoeg voor een vakopleiding Klassiek Muziektheater? Dit zijn allemaal mogelijke redenen om je aan te melden voor deze cursus.

 

Het scholingstraject Klassiek Muziektheater is onderdeel van onze fameuze MusicAllFactory. De richting Klassiek Muziektheater richt zich op het klassieke genre en is in het leven geroepen voor wie nog te jong is voor toelating tot een professionele opleiding, wiens stem nog niet rijp genoeg is, of wie wil uitzoeken of het klassieke repertoire past bij zijn of haar stem. Deze cursus sluit goed aan bij de beroepspraktijk waar een beroep gedaan wordt op je zang- acteer-, bewegings- en danskwaliteiten. Je hebt één dagdeel les per week en wel op vrijdagavonden.

  

 

Inhoud

Gedurende 10 weken krijg je zang- dans - en spellessen die aansluiten bij de vakopleiding Klassiek Muziektheater. Elke lesavond bestaat uit 4 lessen in de disciplines zang (ensemblezang en zangtechniek) spel en dans. Het lesprogramma is compact en intensief. Je krijgt elke week genoeg materiaal aangereikt om zelf mee aan de slag te gaan. Zelfstudie is een essentieel onderdeel van deze cursus en vraagt van jou als student inspanning, zelfdiscipline en ware passie voor het vak.

 

Tijdens de cursus leer je je stem op een gezonde manier te ontwikkelen en je stemmogelijkheden te verdiepen. Je leert je eigen persoonlijke stemkleur kennen en hier maximaal over te beschikken. Tezamen met je spel- en bewegingstalenten werk je aan de basis voor een professionele zanger en acteur met persoonlijke kenmerken.  Een of enkele jaren bij ons vormen een uitstekende voorbereiding voor een voltijdse opleiding Klassiek Muziektheater

 

Repertoire

De cursus Klassiek Muziektheater onderscheidt zich van de MusicAllFactory door het repertoire. Je werkt uitsluitend met aria’s en liederen

 

Waarom juist deze cursus?
Deze cursus onderscheidt zich van andere door het zeer gedegen zangonderwijs onder supervisie van Harry Ruijl, tevens verantwoordelijk voor de invulling van het zangcurriculum bij Fontys Klassiek Muziektheater. Je krijgt een brede scholing van gespecialiseerde vakdocenten gebaseerd op verschillende technieken en methodieken die ook op de HBO-vakopleidingen gebruikt worden. Onze docenten zijn absoluut up-to-date en bijna allemaal verbonden aan Fontys.

 

Audities

Om deel te kunnen nemen aan deze cursus moet je over voldoende (mogelijkheden tot) zang-, dans-, spel-  en creatieve vaardigheden beschikken. Bij de auditie wordt hier op gelet als ook op je motivatie en liedinterpretatie. 

 

 (Foto: Peter de Koning)

doelgroep 16 tot ca. 27 jaar
cursusduur 10 lesweken
lesduur 4 x 55 minuten
start auditie 15 maart 2019, start cursus vrijdag 22 maart t/m vrijdag 7 juni 2019
tarief € 500, -
lestijd vrijdag 17.45 - 21.30 uur
docent Kathelijne van Dongen (zang), Annerieke Groen (spel) en Simone Houben (dans)
lesplaats Tilburg Hoofdgebouw
lesdag vrijdag

inschrijven voor deze cursus

 

meer informatie print