Audities MAF- jongeren

Familie A

 

Audities voor het centraal lesblok

Om aan de opleiding te kunnen deelnemen, moet je auditie doen. Je wordt tijdens een auditie getest op je kwaliteiten in de disciplines zang, dans en spel.

 

1e ronde: juni 2019
Je brengt 2 zangstukken uit het musical- of muziektheaterrepertoire: 1 ballad en 1 uptempo nummer. Je zingt een van deze twee zangstukken in het Nederlands en de andere in het Engels, Frans of Duits.  Je wordt tijdens je auditie begeleid door een pianist. Let op: gebruik van bv. een mp3-speler is niet toegestaan. Je neemt zelf je bladmuziek mee voor de pianist (losse blaadjes bladmuziek graag aan elkaar plakken).

Zorg er voor dat je beide nummers volledig beheerst (dus inclusief de interpretatie) en dat je bv. geen blaadje met de tekst in je handen nodig hebt. 

 

Aan het einde van de eerste auditiedag hoor je meteen of je door bent naar de tweede ronde. Als je door de eerste ronde heen bent gekomen, doe je de volgende dag meteen mee aan de tweede ronde.

 

2e ronde: september 2019

In de tweede ronde doe je auditie op twee onderdelen namelijk dans en spel.

Dans: er is een gezamenlijke groepsgewijze dansauditie. Draag voor de dansauditie dans- of trainingskleding.

Spel: Je bereid de monoloog voor die je toegezonden hebt gekregen. Je kent deze uit je hoofd en laat zien welke interpretatie je hier aan geeft. Je maakt geen gebruik van decor of muziek.

 

Je hoort aan het eind van deze auditiedag van de docent of je met de opleiding kunt starten.
Wanneer je op deze dag een uitnodiging voor de specialisatie audities ontvangt, krijg je ook meteen de informatie over deze extra auditiedag mee.

 

Audities voor de specialisaties: september 2019

 

Specialisatie Dans

Gezamenlijke dansauditie. Zorg dat je dans-/bewegingskleding bij je hebt.

 

Specialisatie Zang

Deze auditie vindt plaats in een gezamenlijke workshop waarbij het reeds ingestudeerde materiaal van de auditie uit het centraal lesblok wordt gebruikt.

 

Specialisatie Spel
Deze auditie vindt plaats in een gezamenlijke workshop.

 

Kosten

Deelname aan de auditie kost € 30,-. 

 

Inschrijven audities 2019 - 2020

 

1e ronde: zondag 16 juni 2019. Als je deze ronde goed doorloopt, word je uitgenodigd voor de 2e ronde op zaterdag 14 september 2019, de audities voor de specialisaties zijn op zondag 15 september 2019.

 

Inschrijven voor de audities

Wil je meedoen met de audities? Vanaf maart 2019 kun je je weer inschrijven. De definitieve data van de audities zijn dan ook bekend. Na inschrijving krijg je per post (of per mail) de informatie over de audities. Schrijf je op tijd want er zit een limiet op het aantal plaatsen.

Inschrijven voor de auditie werkt als volgt:

- betaal de auditiekosten (€ 30,-) via onze website (iDeal). Dit kan vanaf maart 2018. 

- stuur het auditieformulier (pdf), een c.v., een recente (pas)foto en een schriftelijke motivatie op naar:

 

MusicAllFactory Factorium

Koningsplein 11A

5038WG Tilburg

 

We kunnen alleen de uitnodiging voor de auditie sturen als we alle bovenstaande zaken ontvangen hebben.

 

Bij plaatsing verbind je je aan een volledig cursusjaar. Restitutie van het hele of een gedeelte van het lesgeld is helaas niet mogelijk. 

 

Inschrijfvoorwaarden

 

 

meer informatie print