Disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht die Factorium Tilburg aan de samenstelling van de site besteedt, is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.


De informatie op de site wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. Factorium Tilburg behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.


Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van Factorium Tilburg, welke geen eigendom zijn van Factorium Tilburg. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website. Factorium Tilburg aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van websites buiten het domein van Factorium Tilburg.


Factorium Tilburg sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.