Dansscholing: de basisvaardigheden

Voor het gehele team, of voor die leerkracht die zelf met de eigengroep met dans aan de slag wil gaan, is deze cursus een aanrader!

 

In de bijeenkomsten komen de volgende onderwerpen aan bod:

 

-          dansgeschiedenis in vogelvlucht;

-          de aansluiting bij de kerndoelen;

-          theorie over de danselementen (tijd, kracht, ruimte);

-          opbouw van een dansles of lessenreeks met aandacht voor creërend, receptief, 

           reflectief en analyserend vermogen;

-          verbindingen leggen met andere schoolvakken;

-          het maken van een danspresentatie met je groep.

 

Deze scholing is mogelijk ook als onderdeel van een persoonlijk scholingsplan in de zetten. Informeer hiernaar bij uw directie.

doelgroep leerkrachten basisonderwijs groep 1 t/m 8. Groepsgrootte: minimaal 10 deelnemers
datum in overleg
lesduur 3 bijeenkomsten van 1, 5 uur
lesplaats eigen school of Factorium
kosten € 30, -- per leerkracht, excl. BTW

 

meer informatie print