Bijscholing muziek voor leid(st)ers KDV / PSZ

Dit kan in groepsverband of individueel, tijdens de groepsactiviteiten (scholing in de praktijk).

De PM'ers worden vertrouwd gemaakt met muziek.

Hun muzikaliteit wordt ontwikkeld en het zelfvertrouwen versterkt

Er wordt gezongen, muziek gemaakt en bewogen. De PM'ers maken een portfolio met liedjes en ander leuk spel- en bewegingsmateriaal. Ze leren  muziekactiviteiten bedenken en toepassen in het dagprogramma. Ze maken kennis met geschikte muziekinstrumentjes en krijgen richtlijnen over het gebruik hiervan in de groepen.

 

Vragen die beantwoord worden:

Welke liedjes zijn geschikt en waar vind ik ze?

Wat voor materiaal kan ik gebruiken?

Hoe kunnen de kinderen gemotiveerd worden tot muzikale deelname?

Hoe kan ik de rust in de groep bewaken?

Hoe stem ik de liedjes en activiteiten af op het ontwikkelingsniveau van de kinderen?

 

doelgroep leid(st)ers KDV / PSZ. Min. 10 deelnemers
datum in overleg
lesduur 3 uur (1 uur theorie, 2 uur praktijk)
lesplaats KDV / PSZ of Factorium
kosten n.t.b.

 

meer informatie print