Wereldritmes

een workshop polyritmiek

 

worldbeatOnder polyritmiek wordt verstaan: het gebruiken van meerdere ritmes tegelijkertijd. Veel muziek uit West-Afrika, Zuid-Amerika en het Caribisch gebied heeft een polyritmisch karakter. Omdat zulke ritmes relatief onbekend zijn voor onze westerse oren, is het voor de leerlingen een uitdaging deze goed te kunnen spelen.

 

In deze workshop gaat het vooral om het krijgen van inzicht in de ritmische structuur, die de basis vormt van veel etnische muziek. Dit wordt onder andere bereikt door de leerlingen mee te laten tellen en goed naar elkaar te laten luisteren. Er wordt gebruik gemaakt van diverse percussieinstrumenten, zoals conga's, djembé's en andere Afrikaanse trommels. Deze instrumenten hebben alle een andere klank. Door op de verschillende instrumenten verschillende ritmische accenten te geven ontstaat een ritmische melodie die we polyritmiek noemen. 

 

Daarnaast is deze workshop een muziekbeleving die anders is dan men gewend is en die het muzikale referentiekader van de deelnemers kan vergroten. 

doelgroep bovenbouw havo / vwo . Groepsgrootte: max. 15 leerlingen
datum in overleg
lesduur 1 uur of in overleg
lesplaats eigen school of Factorium
tarief € 60, -- bij afname van meerdere workshops op dezelfde dag, € 90, -- bij afname van één workshop. Op eigen school: eenmalig € 40, -- voor vervoer en gebruik van instrumenten. Prijzen zijn excl. 5% eigen bijdrage CJP bij betaling via weborder.

 

meer informatie print