Algemene informatie

Factorium Podiumkunsten levert een substantiële bijdrage aan het versterken van de leefbaarheid in de wijken. Ons doel is om door middel van podiumkunst de leefbaarheid vergroten en scheidslijnen tussen groepen doorbreken. Prioriteit hebben die wijken waar ingrijpende verschuivingen hebben plaatsgevonden in de bevolkingsopbouw en/of -samenstelling, waar sprake is van infrastructurele, economische en maatschappelijke problematiek.

 

Samen met wijkbewoners worden kunsteducatieve projecten ontwikkeld, multidisciplinaire producties gemaakt en gezorgd voor workshops en trainingen op locatie. Hierbij wordt de samenwerking gezocht met instanties, groepen en initiatieven die eveneens werken aan de versterking van de leefbaarheid in betreffende wijk. Het streven is om kunstzinnige activiteiten in de wijk structureel in te bedden en duurzame verbindingen te smeden.